FUE IM Metoden

FUE IM – Ilter Clinic använder världsledande teknik

Ilter Clinic har en egen metod som kallas FUE Ilter Metoden (FUE IM). Den går ut på att hårsäcksgrupper plockas en och en från givarområdet och flyttas till mottagarområdet. Detta gör att man får ett naturligt resultat och tätare placering av hårsäckarna. Det blir också mindre risk för synliga ärr.

Vad skiljer mellan FUE IM och FUE

Mikrokirurgi
FUE IM använder sig av specialverktyg i sitt arbete. Det leder till att patienten endast får små ärr och läkningen går snabbare.  Våra mindre instrument leder till att fler hårsäckar förblir hela och placeringen i mottagarområdet kan göras tätare.  Även om det kan tyckas vara en väldigt försiktigt har vi funnit att det ger fyra gånger mindre skada jämfört med övriga i branschen.

Ända upp till 3200 hårsäcksgrupper kan transplanteras per dag vilket gör FUE IM till den mest effektiva hårtransplantationstekniken som idag finns etablerad på marknaden.

Översikt FUE Ilter Metoden

FUE IM – patienten i fokus
Behandlingen, planeringen och designen av håret sker i samråd med kunden.

Processen vilar på skicklighet och teknik hos kirurgen och operationsteamet. Ilter Clinic vidareutvecklar vår metod och baserar vår kunskapen på vetenskap och alla de dokumenterade FUE behandlingar vi har genomfört.  Alla behandlingar utförs uteslutande av grundare och huvudansvarig leg läkare på Ilter Clinic; dr Demir Ilter

Hårsäckar är extremt ömtåliga. Kvalitetskontroll utförs varje steg på vägen. Om vi märker ett behov av förändring i operationsprocessen sker de omedelbart

Obefintlig trauma på hårsäckar samt mottagarområde