Priser

Priser för hårtransplantation hos Ilter Clinic

Kostnaden för en operation börjar på ca 20 000 och går sedan uppåt beroende på behovet av hårsäckar. Vissa behöver transplantera fler hårsäckar än andra och det gör att priset för operationerna skiljer sig. Om du bokar en kostnadsfri konsultation får du ett prisförslag för hur dr Ilter och Ilter Clinic kan hjälpa just dig.

Finansiering av hårtransplantation
medical-finance-harVia företaget Medical Finance finns möjlighet till finansiering av hårtransplantationer som utförs av Ilter Clinic.

Riktlinjer för priser

Det totala priset beror på antal transplanterade hårsäcksgrupper. Se riktlinjerna nedan.
Trots att vi är Europas mest erfarna klinik på FUE ligger vi fortfarande på låga prisnivåer i Sverige.

Förutsättningarna påverkas av hur stort håravfallet är, hårkvalitet samt hårets färg.

Norwood skalan (Män)

Norwood 1:
Ingen operation nödvändig.
 01
Norwood 2:
Ingen operation nödvändig,500 till 800 hårsäcksgrupper kan dock användas för att skapa symmetri vid behov.
 02
Norwood 2a:
500 till 800 hårsäcksgrupper för åtgärd av mittpartiet eller korrigering av proportionerna.
 03
Norwood 3:
800-1000 hårsäcksgrupper för fronten och vikarna.
 02a
Norwood 3a:
1300 till 1600 hårsäcksgrupper i fronten.
 03a
Norwood 4:
1900 till 2500 hårsäcksgrupper totalt (1100 till 1400 i fronten 800 till 1100 i hjässan).
 04
Norwood 4a:
1700 till 2500 + i fronten.
 04a
Norwood 5:
2500 till 3200 hårsäcksgrupper totalt (1500 till 1700 hårsäcksgrupper i fronten 1000 till 1500 i hjässan).
 05
Norwood 5a:
2500 till 3200 + hårsäcksgrupper.
 05a
Norwood 6:
3200 till 4200 + hårsäcksgrupper (1700 till 2500 i fronten 1500 till 1700 i hjässan).
 06
Norwood 7:
2500 till 3000 + hårsäcksgrupper för återskapning av fronten.
 07

Ludwig skalan ( kvinna)

I. 1500 + hårsäcksgrupper.  l01
II. 3000 + hårsäcksgrupper.  l02
III. 4000 + hårsäcksgrupper.  l03

De flesta kvinnor vill undvika att vi rakar hela området dit hår ska transplanteras vid ett tillfälle. Vi erbjuder då att kvinnorna kan besöka oss för flera behandlingstillfällen så att området som rakas inte blir så stort per gång.